על פי חוק התכנון והבניה (עדכון 101 משנת 2014) יש למסור הודעה לרשויות תוך 45 יום מביצוע התקנת הפרגולה. להודעה זו יש לצרף אישור מהנדס בנין רשוי עבור תכנון הפרגולה.  אתר זה מאפשר לכם לתכנן בעצמכם את הפרגולה שלכם, לקבל אישור מהנדס לתכנון ולהזמין את הפרגולה, במחיר מופחת, ממחסן מומלץ שברשימה. 

 

שלב 1 - תכנון         >> שלב 2 - חתימת מהנדס         >> שלב 3  - הזמנת חומר           >> שלב 4 - בניית הפרגולה << 

 

על פי חוק התכנון והבניה (עדכון 101 משנת 2014) יש למסור הודעה לרשויות תוך 45 יום מביצוע התקנת הפרגולה. להודעה זו יש לצרף אישור מהנדס בנין רשוי עבור תכנון הפרגולה.  אתר זה מאפשר לכם לתכנן בעצמכם את הפרגולה שלכם, לקבל אישור מהנדס לתכנון ולהזמין את הפרגולה, במחיר מופחת, ממחסן מומלץ שברשימה. 

 

09 8943999